Klubbmöte: Röstning på tävlingsbidragen pågår.

Fotoklubben hade nyligen vårens sista klubbträff. På programmet stod redovisning av vårens klubbtävling med temat “Stilla”. Träffen började med att alla som inte var med och tävlade fick rösta på tävlingsbidragen. Det visade sig att resultatet av denna snabba och improviserade bedömning gick stick i stäv med tävlingsresultatet. Något som med all tydlighet visar hur olika vi ser på bilder. Tävlingen hade bedömts av fotoklubben Zoom i Örebro vars jury hade gjort en mycket genomarbetad bedömning med kommentarer till samtliga inlämnade bidrag.

De fotografer som hamnade på prispallen var följande:
Gudrun Nilsson, Åke Sundelin och Anders Klevmarken
(klicka på bilderna nedan för placering).