Åmåls Fotoklubb

Styrelsen

Styrelsen består av:

Ordförande:
Morgan Torger
tel. 0532 -134 25
mobil. 070-390 10 98
E-post: mt-foto@telia.com
Vice ordförande:
Lennart Hansson
tel. 0532 -106 76
E-post: lh.amal@telia.com
Sekreterare
tillika tävlingsledare:
Göran Karlsson
tel. 0532 – 106 50
mobil. 073 – 084 34 97
E-post: g.karlsson@bahnhof.se
Kassör:
Åke Sundelin
tel. 0532 -129 43
mobil. 070-378 74 40
E-post: ake.sundelin@telia.com
Ledamot:
Ture Bohlin
tel. 0532 -430 25
mobil. 070 – 534 30 25
E-post: ture.b@telia.com
 Suppleant:
Agnetha Torger
tel. 0532 -134 25