Styrelsen

Ordförande:
Morgan Torger
tel. 0532 -134 25
mobil. 070-390 10 98
E-post: mt-foto@telia.com

Vice ordförande:
Lennart Hansson
tel. 0532 -106 76
E-post: lh.amal@telia.com

Sekreterare tillika tävlingsledare:
Göran Karlsson
tel. 0532 – 106 50
mobil. 073 – 084 34 97
E-post: g.karlsson@bahnhof.se

Kassör:
Åke Sundelin
tel. 0532 -129 43
mobil. 070-378 74 40
E-post: ake.sundelin40@gmail.com

Ledamot:
Jimmie Svensson
mobil. 076 006 66 92
E-post: jimmie.svensson@live.se

Suppleant:
Agnetha Torger
tel. 0532 -134 25

ÅMÅLS FOTOKLUBB

LJUSFESTEN 2019