7/12 LUSSEKUPPEN och ORKNEY

Till det här mötet tar vi med påsiktsbilder till
vår Lussetävling i cup-form. Se mer på annan
plats.
Vid senaste styrelsemötet bestämdes att
undertecknad skulle visa bilder från en resa
till Orkneyöarna som då inte var genomförd.
Återstår att se vad det blir av detta.

Vi tar med oss max tre bilder var, påsiktsbilder
färg eller svart-vita, gärna i max-mått 30×40
cm och gärna monterade. Tävlingen går ut på
att vi i cup-form tävlar med två bilder mot
varandra och röstar fram den bästa av de två
bilderna genom handuppräckning. Efter den
första omgången är hälften av bilderna borta
och vi gör omgång två på samma sätt,
därefter omgång tre osv, till dess att två bilder
återstår. Då tar vi finalen där vi röstar på
dessa bilder och den som får flest röster
vinner och fotografen får en inteckning i
vandringspriset.
Ju fler som tar med sig bilder, desto roligare
blir det.
Dessutom kuppades Lennart till att visa bilder
från Orkney från en resa som vid tillfället inte
var gjord, men ett litet bildprogram kommer.

18/11 JUBILÉUMSFEST

Även den här dagen är en lördag och vi ska
då fira att klubben fyller 75 år. Vi träffas på
Hemvärnsgården klockan 1600 och kommer
ha en trevlig kväll med firande. Det kommer
att bli någon form av musikunderhållning
samt naturligtvis bildvisning, vi kommer att se
bilder av och med Kristofer Sahlén, dessutom
kommer det att bli någon form av mat och
dryck. Även här vill vi ha anmälan, men vi
återkommer senare med uppgifter om detta.

21/10 REDOVISNING DALSLANDSMÄSTERSKAPET

Den här dagen träffas vi klockan 14.00 för att

ha redovisning av DM, alltså Dalslands-
Mästerskapet. För att vi ska veta hur mycket

tilltugg vi ska ha behöver vi ha en anmälan
senast 18/10 till tävlingsledaren Göran
”Coop”.

12/10 FIASKO OCH SUCCÉ ́NÄR DJUR PLÅTAS

Åke och sonen Johan har varit på fotojakt i
olika gömslen och annorstädes under 2021.
Johan fick bl a guld i EM i undervattenfoto.

14/9 Dalslandsmästerskapet

Vill här påminna om vår fototävling som vi har
tillsammans med Mellerud och Färgelanda
fotoklubbar. Den tävling som vi helt ödmjukt
kallar för DM (DalslandsMästerskapet) Som
skrivits tidigare ska bilderna lämnas senast
14/9.


Det är två klasser och båda är digitala
Klass 1: Enstaka bild
Klass 2: Kollektion fritt tema
Bilderna ska vara digitala och vara max 2,5
Mb med längsta sida max 2000 pixlar.
Enstaka bilder, max tre bilder per fotograf och
ska vara märkta med unik titel och
fotografens signatur. Exempel: Regn-LH
Kollektionsbilderna ska även dessa ha en titel
samt nummer som visar var i kollektionen
bilden ska vara och dessutom fotografens
signatur. Exempel: Regn 1-LH, Regn 2-LH,
Regn 3-LH


Avgiften är 50 kr/klass och avgiften 50 eller
100 kr (en eller två klasser) sätts in på Åmåls
Fotoklubbs bankgiro 418-4602
Bildrna skickas till Göran ”Coop” på följande:
g.karlsson@bahnhof.se


Eventuella frågor svarar Göran på, antingen
på ovanstående e-postadress eller på telefon
073-084 34 97.

ÅMÅLS FOTOKLUBB

LJUSFESTEN 2019

Morgan Torger

Åmåls Fotoklubb

Morgan Torger

Morgan Torger

Morgan Torger

Morgan Torger

Göran 'coop' Karlsson

Åke Sundelin

Åke Sundelin

Åke Sundelin

Åke Sundelin

Åke Sundelin

Åke Sundelin

Åke Sundelin

Mathias Mattsson

Mathias Mattsson

Mathias Mattsson

Mathias Mattsson

Mathias Mattsson

Mathias Mattsson

Mathias Mattsson

Mathias Mattsson

Mathias Mattsson

Mathias Mattsson

Mathias Mattsson

Mathias Mattsson

Mathias Mattsson

Mathias Mattsson

Mathias Mattsson

Mathias Mattsson

Mathias Mattsson

Mathias Mattsson

Mathias Mattsson

Mathias Mattsson

N Göran Karlsson

N Göran Karlsson

N Göran Karlsson

N Göran Karlsson

N Göran Karlsson

N Göran Karlsson

N Göran Karlsson

N Göran Karlsson