GDPR & cookies

GDPR (General Data Protection Regulation)
Den nya lagen och EU-förordningen GDPR som träder i kraft 25 maj 2018 som ersätter tidigare lagen om Personuppgiftlagen (PUL) medför att skyddet om den personliga integriteten förstärks. Detta medför att aktörer som handskas med personuppgifter måste redogöra för hur dessa uppgifter hanteras inom organisationen. Samt redogöra vid förfrågan från enskild medlem om vad som adekvat finns registrerad om densamma.

  • Som vanlig besökare på hemsidan för vi statistik över vilka sidor/gallerier du besöker. Det gör vi genom att automatiskt logga ip-nummer, vilken webbläsare du använder, vilken upplösning på skärmen du använder, vilket operativsystem du använder samt version. Och vilket land din dataström du använder kommer ifrån.
  • I föreningen förs sedvanliga personuppgifter så att föreningsverksamheten kan bedrivas. Vilket medför att födelsedata, namn, adress, telefon, mobil och eventuell e-postadress registreras. Medlemslistan administreras av kassören och skickas/tillgängliggörs för samtliga medlemmar i föreningen.
  • Föreningen skickar ut Visirskivan (nyhetsblad), påannonserar inför klubbmöten och aktiviteter kopplade till verksamheten och påannonserar för tävlingar och andra evenemang både mer lokala, rikstäckande och internationella till samtliga medlemmar. Samt skickar ut förfrågningar rörande verksamheten och andra uppmaningar till exempel vid när bilder/texter efterfrågas från medlemmar som kan tänkas bidra med material.
  • För medlemmar i föreningen finns valfriheten att på begäran registrera ett användarkonto på hemsidan för att logga in och hantera sin profil med användarnamn och lösenord. Med användarkontot lagras användarnamn, lösenord och fullständigt namn, e-postadress och eventuell profilbild samt de uppgifter medlemmen själv lägger in i sin profil och bilder utifrån de tjänster som föreningen erbjuder sina medlemmar via hemsidan.
  • Medlem kan själv bidra genom att skriva fotoartiklar och skapa gallerier av foton som publiceras på hemsidan öppen för allmän beskådan. Detta gäller både för Visirskivan (nyhetsbladet, genom att skicka till/kontakta redaktören) eller göra det på hemsidan, genom att logga in på sitt användarkonto/kontakta administratören/webbmaster för hemsidan.
  • Övriga funktioner på hemsidan administreras av administratören/webbmaster för hemsidan. Webbmaster är även behjälplig i hanteringen kring publicerade texter och bildmaterial på hemsidan utifrån det material som skickas till webbmaster oavsett vilken medlem materialet kommer ifrån, även om medlem innehar registrerat användarkonto på hemsidan eller inte.
  • Åmåls Fotoklubb använder sig utav sociala medier för att marknadsföra och skapa uppmärksamhet och sprida kunskap kring föreningens verksamhet och påannonsera framtida evenemang/händelser/sammankomster och evenemang/händelser/sammankomster som har varit bakåt i tiden i form av texter, upptagna bilder och film/video. Inlägg publiceras via respektive plattform som Facebooks-och Instagram eller annan knuten plattform som fotoklubben finner adekvat som tjänst. Inlägg och annat material publiceras i respektives eller i bådas plattforms inläggsflöden och/eller i deras övriga tillhörande  funktioner för att marknadsföras, uppmärksammas och sprida kunskap om verksamheten utanför vår medlemsbas. Inlägg kan även förekomma som betald annons eller “sponsras” av Åmåls Fotoklubb för att marknadsföras, uppmärksammas och sprida kunskap om verksamheten för Åmåls Fotoklubb till ett bredare och geografiskt avgränsat intressant område utanför vår medlemsbas. Publicerat material kan innebära att uppladdade bilder och film/video inte behöver ha förbigåtts av någon redigering och kan publiceras direkt på plats från mobila enheter. Publicering görs i huvudsak av administratör eller andra medlemmar i fotoklubben med tilldelad behörighet att publicera i fotoklubbens sociala medier. Förfrågan bland medlemmar kan komma att ske för att inhämta material/underlag som kan hjälpa till och ligga till grund för det som kan/ska marknadsföras, uppmärksammas eller sprida kunskap om verksamheten.
  • Kontaktar du oss genom att skicka e-post till föreningens e-postadress vidarebefordras e-posten till styrelse eller annan berörd person(er) inom föreningen. Använder du någon av våra formulär på hemsidan lagras dessa i vårt system för formulärdata och sänds vidare automatiskt och/eller vidarebefordras till berörd person(er) i föreningen.

Åmåls Fotoklubb publicerar foton och och texter utifrån ett konstnärligt, journalistiskt, litterärt eller akademiskt syfte. I Sverige kan publicerat material även omfattas av Tryckfrihetsförordningen (TL) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) vilket gör att lagen om GDPR inte gäller.

Vill du läsa mer om den nya lagen GDPR:
GDPR.se
Datainspektionen
Artikel i Fotosidan
Artikel i Kamera & Bild

Cookies

En cookie, eller kaka på svenska, är en liten textfil som webbplatsen begär att få lagra på besökarens dator och som innehåller en viss mängd information och en viss tidsstämpel.

Webbläsaren sparar informationen på ett speciellt ställe i din dator och returnerar informationen i kakan till webbplatsen man besökt vid varje förfrågan av sidor/bilder från webbplatsen.

Två typer av cookies

Cookies används för att förbättra användarupplevelsen och för optimering av webbplatsen. Det finns två typer av cookies:

  • Den ena typen, som kallas för permanent cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning.
  • Den andra typen kallas sessioncookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i besökarens dators minne. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Kort om lagen om elektronisk kommunikation

Enligt lagen om elektronisk kommunikation SFS 2003:389, som trädde i kraft den 25 juli 2003 och ändrades 1 juli 2011, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om webbplatsen innehåller cookies eller inte (nästan alla webbplatser använder någon form av cookies och/eller tjänster som webbstatistiksystem som i sin tur använder cookies) och i så fall ändamålet med användningen av cookies.

Man måste även informera om hur cookies kan undvikas och besökaren ska även ges möjlighet att samtycka till att till att kakor används, det vill säga sätts på besökarens dator.

På den här webbplatsen informerar vi om alla cookies som används (se nedan). Vi redovisar vad de olika kakorna heter, om det är sessioncookies eller permanenta cookies, till vilket domännamn de hör (här ser man vila cookies som är förstapartscookies (de har då samma domännamn som webbplatsen) och vilka cookies som är tredjepartscookies (de har ett annat domännamn än webbplatsen), vilken data som lagras i kakorna, vad informationen används till och hur länge cookien sparas i besökarens webbläsare.

I sin webbläsare kan man ställa in om man vill undvika kakor (se mer nedan). Hur samtycke ska hanteras finns det inga fastställda regler kring i den nya lagen. På den här webbplatsen tolkar vi lagen så att man ger sitt samtycke till cookies genom att använda webbläsarens inställningar och/eller andra verktyg för hantering av cookies.

Hantering av cookies

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om hur du kan se vilka cookie som finns lagrade i din webbläsare, hur man tar bort dem samt gör inställningar för om cookies ska accepteras eller inte. Nedan finns länkar om hur man ställer in/ändrar cookies i vanliga webbläsare.

Några andra artiklar om hantering av cookies i olika webbläsare.

På den här webbplatsen

Sessionscookies används för att ge dig som besökare för den optimala upplevelsen och hjälper inloggade medlemmar vid navigering och nyttjande av funktionerna som hemsidan erbjuder. Cookies sparar ingen personlig information om besökaren.

ÅMÅLS FOTOKLUBB

LJUSFESTEN 2019