Åmåls Fotoklubb

Klubbmöten

Alla möten börjar kl 19.00 på Hemvärnsgården om inget annat anges. Välkommen våren 2020.

22/2 REDOVISNING AV TÄVLINGEN ”TRIPPELN”

Redovisningen av vår tävling ”Trippeln” hålls av tävlingsledaren i Melleruds fotoklubb. Bilderna, nästan 100 st, har skickats till tre fotoklubbar för bedömning; Eslövs Fotoklubb, Uppsala Fotografiska Sällskap samt Skellefteå Fotoklubb. Vi kommer att se samtliga bilder, sedan resultatet från respektive juryklubb och sedan det färdiga resultatet. Det kommer att bli en både trevlig och spännande eftermiddag/ kväll. Eftersom det är lördag och klubben kommer att bjuda på någon form av förtäring MÅSTE vi ha en anmälan senast 18/2. Anmälan till någon i styrelsen.

5/3 ÅRSMÖTE -MED BLICK FÖR DETALJER

Den här kvällen är det tänkt att de som vill, kan ta med en eller två digitala bilder i Jpeg-format, vi kommer att lotta ut vilka bilder som vi ska lämna vidare. Bilderna kommer att tas om hand av 4 av klubbens medlemmar som var och en kommer att ta hand om bilderna och förändra/förbättra (ev försämra) bilderna efter sitt eget tänkesätt. Det betyder att vi får se hur varje fotograf förändrat bilden, alltså bilden ses i original samt 4 olika resultat. Redovisning hur respektive fotograf har sett och förändrat bilderna kommer att bli 16/4.

26/3 VIA DIA

Morgan överraskar!

16/4 MANIPULERADE BILDER -RESULTAT

Den här kvällen kommer resultaten från de som har photoshoppat och ändrat bilderna vi lämnade in på årsmötet. Det kommer att bli en spännande kväll.

7/5 BILDSPEL FRÅN LOFOTEN

Den här kvällen håller Anders Klevmarken i taktpinnen och kommer att visa fina bilder från vårt västra grannland.

ÅMÅLS FOTOKLUBB

LJUSFESTEN 2019