Åmåls Fotoklubb

Bilddiskussioner

Torsdag 19 april. Vårens 4:e fotoklubbsmöte hade som tema bilddiskussion. Åke Sundelin började med att visa hur han tagit en helt vanlig bild och sedan i olika steg arbetat med bilden i Lightroom tills han fick den som han ville ha den. Sedan visade vi övriga medhavda bilder som vi diskuterade kring. Vad är bra med bilden och vad kunde ha gjort den ännu bättre. Ofta är det slumpen och lite tur som samspelar när vi får en bra bild. Göran Karlsson visade ett exempel på detta. Han tog en bild vid järnvägsstationen för att kolla exponeringen och den bilden visade sig bli den mest lyckade från detta fototillfälle. Det som “gjorde” bilden var den ensamma mannen på perrongen. Som vanligt avslutades mötet med fika och mera prat kring bilder.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>